Het Voedselakkoord is, net als andere akkoorden, een document, opgesteld met deelnemers uit de Westerkwartierse samenleving met daarin hun visie op voedsel en doelstellingen die we de komende periode willen behalen.
We willen die doelen samen met hen concretiseren in een uitvoeringsprogramma, dat de komende tijd vorm gaat krijgen.
Maar nog veel meer dan dat is het Voedselakkoord de start van een beweging die impact gaat hebben in de regio. Een beweging die zich over organisatiegrenzen heen gezamenlijk inzet voor een gezonde, sociale en duurzame voedselketen en daarmee voor een gezonde, sociale en duurzame samenleving in het Westerkwartier. Het is een bundeling van bestaande initiatieven maar werkt tevens aan nieuwe projecten. Waar nodig en waar het past wordt natuurlijk de verbinding gezocht met provincie en het rijk.