Review Voedselakkoord door de Voedsel Jongerenraad

De jeugd heeft de toekomst. Toch waren er weinig jongeren betrokken bij het proces om tot het Voedselakkoord te komen. Zodoende hebben wij de Voedsel Jongerenraad gevraagd kritisch naar het akkoord te kijken. Wij zijn blijf met de review. De jongeren stellen terecht een aantal vragen waar de werkgroepen mee aan de slag kunnen. Wij hopen dat dit een eerste stap is in een verdere samenwerking tussen het Voedselakkoord en de Voedsel Jongerenraad.

 

Wat is de Voedsel Jongerenraad?

Vijftien jongeren van het (v)mbo uit Noord Nederland houden zich bezig met vraagstukken rond duurzaamheid en gezondheid binnen het thema voedsel. Zij geven jongeren een stem richting beleidsmakers en bestuurders. Het is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd (ja echt) advies op voedselplannen en visies.

voedseljongerenraad.nl

 

Review

Erg goede initiatieven en mooie duidelijke doelstellingen. Wel vinden wij de doelstelling erg ambitieus en vragen wij ons af of sommige dingen wel echt realistisch zijn in zo’n korte tijd. Het feit dat ze willen beginnen met bewustwording dat al op de bassischool begint is een goede eerste stap. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat de ouders van de scholieren ook mee gaan werken? De ouders zijn tenslotte meestal degenen die het eten voorschotelen en de broodtrommeltjes klaarmaken.

Wel vinden we de verdeling van onderwerpen heel mooi. Vooral dat ze ook nadruk leggen op de integratie van alle verschillende thema’s. Want in elk thema ga je delen van andere thema’s tegenkomen. Ook zijn wij blij om te zien dat ze gedragsverandering en de rol van de gemeenschap ook aankaarten. Want zonder gedragsverandering kom je natuurlijk nergens.

Qua gemeenschap zijn wij heel benieuwd hoe ze zoveel mogelijk “diversiteit” gaan aantrekken. Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden? Gezinnen met lagere inkomens en/of met een lager opleidingsniveau hebben mogelijk de middelen niet om gezonde voeding klaar te maken. Opnieuw zou je hier kunnen beginnen met bewustwording maar volgens het voedingscentrum blijft het lastig om deze gezinnen te bereiken en te ondersteunen. Hoe gaan jullie dat aanpakken?

Er zijn Leuke, creatieve plannen in ideeën voor projecten die goed aansluiten op de doelstellingen. De uitwerking van sommige projecten is al wat verder dan anderen maar dat werd ook al benoemd.

Al met al zijn wij aangenaam verrast en tevreden met het voedselakkoord van het Westerkwartier.