Gemeente Westerkwartier heeft de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) gevraagd om het proces te organiseren om tot een Voedselakkoord Westerkwartier te komen. GCWK heeft veel ervaring met het organiseren van soortgelijke processen en bovendien is het al enkele jaren de kartrekker in de regio om tot duurzame regionale voedselketens te komen.

Kennismakingsavonden
Om gezamenlijk tot een Voedselakkoord te komen, moet je elkaar eerst beter leren kennen. Ondanks de coronamaatregelen van 1,5 meter afstand is dat op 1 september te Tolbert en 3 september te Aduard toch goed gelukt. Aan de hand van verschillende werkvormen leerde men elkaar kennen, werd er goed gediscussieerd en kwamen de belangrijkste thema’s bovendrijven. Deze thema’s dienden als ingrediënten tot de vorming van vier werkgroepen voor de kooksessies. Het zijn werkgroepen bestaande uit de vijf O’s met vertegenwoordigers van Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers, Omgeving en Overheid.

Werkgroepen:

  • Voeding, Samen & Gezond
  • Voeding, Natuur & Landschap
  • Voeding, Economie & Ketens
  • Voeding, Educatie & Bewustwording

Laatstgenoemde werkgroep heeft een verbindend karakter. Educatie en bewustwording is nodig in alle facetten van de voedselketen. Zodoende werkte die werkgroep overkoepelend mee aan de inhoud van het Voedselakkoord en zal in het vervolg in de volle breedte meedenken en meewerken.

Kooksessies
Tijdens de kooksessies werd er niet letterlijk gekookt, maar werden de ideeën (ingrediënten) van de aanwezigen omgezet in steeds concretere plannen (maaltijden) binnen de werkgroepen. De dynamiek en dialoog verschilde per werkgroep en dit resulteerde ook in gevarieerde uitkomsten. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in de eerste project ideeën achterin dit document. De eerste kooksessie vond plaats bij SKSG in Zuidhorn en de tweede bij Terra in Oldekerk. Helaas kon de derde kooksessie niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Hiervoor is een digitale oplossing gevonden.

Presentatie Voedselakkoord
Daar waar de presentatie van het Voedselakkoord een feestje had moeten worden met alle betrokkenen op een mooie locatie, kan ook dit helaas niet fysiek doorgaan. Het Voedselakkoord Westerkwartier wordt gepresenteerd door middel van een film. Wethouder Elly Pastoor, Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier Hans Bergsma en een aantal deelnemers aan de totstandkoming van dit akkoord vertellen over de urgentie van het Voedselakkoord.

Uitvoeringsplan
In het Voedselakkoord staan de grote lijnen waar de betrokkenen naartoe willen. Dit wordt concreet in projecten die de komende tijd vorm moeten krijgen in een uitvoeringsplan. In eerste instantie zijn de werkgroepen aan zet, maar dit betekent niet dat zij alles alleen bedenken en uitvoeren. We streven naar brede coalities: ook bij de uitvoering van het Voedselakkoord is iedereen in het Westerkwartier welkom.

In het Voedselakkoord leest u de richting waar de werkgroepen naartoe willen. In een ambitie, kernpijlers en doelstellingen wordt dit uiteen gezet. Het is nu nog verdeeld in de werkgroepen/thema’s maar er zit overlap in. Juist op deze punten moet er worden samengewerkt. In het uitvoeringsplan moet die integrale visie en aanpak goed verwerkt zitten.
Het zijn niet op zichzelf staande losse onderdelen maar ze grijpen in elkaar en versterken elkaar. De uitwerking tot nu toe staat niet in beton gegoten. Het is richtinggevend en in het vervolg zal er prioritering en focus worden aangebracht.