De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is gevraagd om het proces te begeleiden om tot een Voedselakkoord te komen. Het doel van de Gebiedscoöperatie is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier, door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

We beginnen het proces met het organiseren van twee Kennismakingsavonden op 1 en 3 september.

Inhoud Kennismakingsavonden

Om goed in kaart te brengen welke partijen, personen, programma’s, projecten, etc. er zijn en met welke uitdagingen zij zitten, organiseren we twee Kennismakingsavonden.

Tijdens deze bijeenkomsten halen we de uitdagingen, urgenties, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen:

  • voedingszorg;
  • transport;
  • duurzaamheid;
  • onderwijs;
  • maar ook; verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen en buurtsupers.

Gezamenlijk identificeren we de belangrijkste thema’s waar verderop in het proces aan gewerkt zal worden.

Ook belangrijk bij de Kennismakingsavonden: kennismaken!  Welke interessante partijen zitten er allemaal in uw gebied? Met wie kunt u samenwerken? Hoe kunnen we de krachten bundelen?

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM rondom het Coronavirus.  

Wat gebeurt er na de Kennismakingsavonden? Kooksessies!

Vanuit de Kennismakingsavonden ontstaan kernthema’s. Deze kernthema’s worden verder uitgewerkt in drie bijeenkomsten, ook wel ‘Kooksessies’. Per kernthema wordt er een groepje gevormd, een ‘Kookclub’. Bent u dus echt gemotiveerd en betrokken en kunnen we uw input niet missen, dan kan u aangehaakt blijven na de Kennismakingsavonden.

Tijdens de Kooksessies worden de kernthema’s door vertaald naar deelambities en een uitvoeringsprogramma. Ook wordt er gezamenlijk een overall ambitie opgesteld voor het Voedselakkoord. Na de laatste Kooksessie wordt het Voedselakkoord Westerkwartier ondertekend door alle betrokken partijen. Misschien weet u nog helemaal niet of u in een kookclub deelneemt, toch hierbij alvast de data van de Kooksessies.

Kooksessie 1

Wanneer: 15 september 2020, nntb

Waar: volgt

 

Kooksessie 2

Wanneer: 24 september 2020, nntb

Waar: volgt

 

Kooksessie 3

Wanneer: volgt

Waar: volgt

 

Ondertekenen Voedselakkoord Westerkwartier

Na de laatste Kooksessie wordt het akkoord, bestaande uit een overkoepelende ambitie, deelambities per kernthema en een grof uitvoeringsplan, ondertekend door alle betrokken partijen. Natuurlijk onder het genot van heerlijke regionale producten. De volgende stap is het uitvoeringsplan daadwerkelijk uit te voeren.

 

Ondertekenen Voedselakkoord

Wanneer: 27 oktober 2020

Waar: volgt