Jaaroverzicht Voedselakkoord Westerkwartier

In 2020 is het Voedselakkoord Westerkwartier opgesteld. In dit akkoord staan de ambities die de verschillende partijen in de samenleving hebben op het gebied van voedsel. Ruim 80 partijen hebben aan het huidige akkoord meegewerkt. In 2021 is het uitvoeringsplan geschreven en heeft het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Westerkwartier ingestemd met het Uitvoeringsplan. Daarmee geeft zij het startsein voor een eerste set van activiteiten op het gebied van voedsel, gezondheid en natuur en landschap, die door de inwoners van de gemeente zijn aangedragen. Met dit jaaroverzicht willen we u op de hoogte brengen wat er dit jaar is gebeurd en wat er komend jaar aan zit te komen.

In dit jaaroverzicht:

  • Bij Boer Burger
  • Versbox Westerkwartier
  • Voedseltuinen en -gemeenschappen
  • Voeding voor gezonde, inclusieve en blije klassen
  • Van Openbaar Groen naar Openbaar Groente en fruit
  • Kenniskaravaan Gezonde leefstijl Westerkwartier
  • Baby Groente Tas
  • Lokale kerstpakketten
  • Nieuwe samenwerkingen
  • Lancering Food Innovation Hub

Werkgroep Voeding, Natuur & Landschap

Betrokkenen uit de samenleving: Akke Kooi, Lodewijk ten Have, Erika Roth, Taeke Kuipers

Bij Boer Burger
In dit project komen voedselproductie, biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme samen. In de omgeving Niehove/Kommerzijl/Niezijl zaaien een melkveehouder, akkerbouwer en fruitteler een inheems kruiden- en bloemenmengsel in. Bijenkasten en sunhives worden geplaatst, het onderwijs wordt erbij betrokken en het wordt nog aantrekkelijker om daar rond te fietsen en wandelen. De honing is een extra verdienmodel voor de betrokkenen en de flora en fauna krijgt een boost. Het project heeft een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds toegekend gekregen. Ondanks deze mooie bijdrage is de begroting nog niet sluitend en wordt er mogelijk begin ’22 gestart in een afgeslankte vorm.
Verwachte startdatum: Begin ‘22


Werkgroep Voeding, Economie & Ketens

Betrokkenen uit de samenleving: Annemieke Grimbergen, Karst-Jan en Andrea Snip, Bas van Esch, Tom Overgaauw, Berdien Buist

Versbox Westerkwartier
Met deze maandelijkse Versbox vol wisselende lokale heerlijkheden wordt de toegankelijkheid van lokaal voedsel vergroot. Daarnaast is het een extra afzetkanaal voor de lokale producenten. De Versbox heeft nu zo’n tien maanden gedraaid maar een aantal onderdelen blijken lastig in het concept: transport, facturatie, opbrengst, communicatie.

 

 

November was voorlopig de laatste Versbox en de betrokkenen evalueren de eerste maanden en kijken of ze met een aangepast model weer terugkomen. Wat ook al een erg mooi resultaat is van de afgelopen maanden is dat de producten van de betrokken ondernemers nu veelal bij elkaar in de winkels liggen. Mooie business-2-business ontwikkelingen die de bereikbaarheid van lokale producten weer vergroot.
Gestart sinds: Maart ‘21

 


Opstarten in 2022

Westerkwartier voedselinitiatieven: voedseltuinen en -gemeenschappen
Stimuleren en mogelijk maken van 15 a 30 voedselinitiatieven: voedseltuinen en gemeenschappen, en wijktuinen in bijvoorbeeld Leek en Zuidhorn. In 2022 stimuleren van 2 a 4 initiatieven, waaronder 1 consumenten-zuivelinitiatief.

Wil je stimuleren dat er ook in jouw buurt of dorp een initiatief komt? Zou je een voedselcoöperatie willen opzetten? Of willen samenwerken met boeren voor het telen van lokaal duurzaam voedsel of het mogelijk maken van lokaal 100% grasgevoerde zuivel? Sluit je aan bij de nieuwe werkgroep lokale voedsel initiatieven. Kartrekker: Annemieke Grimbergen.


Werkgroep Voeding, Educatie & Bewustwording

Betrokkenen uit de samenleving: Anita van der Noord, Frans van der Weg, Ton Aarsman

Voeding voor gezonde, inclusieve en blije klassen
De werkgroep, gevoed vanuit het onderwijs, ziet dat er al veel gebeurt op het gebied van voeding binnen het onderwijs maar dat het vaak op zichzelf staande losse projecten zijn. Het aanbod in activiteiten is reuze maar het is vaak lastig te integreren in het curriculum. Een lange termijnvisie en een structurele plek binnen het onderwijs ontbreken. Ook mist vaak de integrale relatie van voeding met o.a. gezondheid, armoede en sport. In eerste instantie wordt er concreet ingezoomd op het traktatiebeleid en hoe verjaardagen gevierd worden op school.
Verwachte startdatum: mei ‘22


Werkgroep Voeding, Samen & Gezond

Betrokkenen uit de samenleving: Saskia van Gend, Ineke Haisma, Melanie Mijnheer, Jolanda Traas

Van Openbaar Groen naar Openbaar Groente en Fruit
Samen met de gemeente en met woningbouwcorporaties wordt er gekeken waar openbaar groen omgezet kan worden naar openbaar fruit en groente. Het is de bedoeling dat mensen gezond eten vaker tegenkomen en daarmee ook vaker eten en zodoende gezonder worden. Zo probeert dit project ook bij te dragen aan het terugdringen van kansenongelijkheid. De eerste gesprekken zijn er geweest met o.a. Wold en Waard en het Huurdersplatform Westerkwartier. In dit project wordt nu gedacht aan twee sporen. 1) Boom in de buurt. Dit zijn losse fruit- of nootbomen die op beschikbare plekjes groen kunnen worden geplant. 2) Groente- en/of fruittuin. Dit zijn volwaardige tuinen die echt onderhouden moeten worden, maar ook echt bijdragen aan de toegankelijkheid van vers voedsel. En daarnaast hebben ze ook een groot sociaal karakter.
Verwachte startdatum: Begin ‘22

Kenniskaravaan Gezonde Leefstijl (Pilot jaar 1)
Zes interactieve lezingen die op verschillende plekken in de gemeente Westerkwartier worden gehouden. Thema’s als positieve gezondheid, voedingswaarde, lokaal voedsel, blue zones, beweging en slaap, komen aan bod. Op 2 december vond de eerste bijeenkomst plaats. In deze eerste bijeenkomst nam orthomoleculair therapeut Ineke Haisma ons mee in de relatie van voeding op bijvoorbeeld overgewicht, slaapkwaliteit, hormonale klachten, je weerstand en psychische problemen. Verschillende regelsystemen kwamen aanbod en voeding blijkt de basis voor deze systemen. Ook ging Ineke in op de ‘Big Six’ onder de welvaartziekten en hoe voeding kan leiden tot of helpen voorkomen daarvan. De bijeenkomst zou plaatsvinden bij Terra Oldekerk maar vanwege de coronamaatregelen vond deze nu online plaats. Hier ziet u de bijeenkomst terug. De volgende bijeenkomst staat in het teken van Positieve Gezondheid. Locatie en datum volgen.

Opstarten in 2022

Baby Groente Tas
De Baby Groente Tas is een wekelijkse ‘maaltijd-tas’ voor je baby. Elke week zitten er twee verse groenten van de boer in, plus een recept. Je maakt met één tas ongeveer 7 maaltijden, en vriest deze in. Bij de eerste tas kun je invriesbakjes en een staafmixer bestellen. Groente beschermt ons tegen ziekte, maar we eten er te weinig van. De babyleeftijd is dé leeftijd om je kind groente te leren eten. Alles wat een kind tussen de 4 en 12 maanden vaker proeft, wordt opgeslagen op zijn/haar ‘harde schijf’. Dat lust hij later ook. Verse groente is éxtra goed. Als je baby verse groente krijgt, is de kans groter dat hij of zij later ook beter groente eet. In de gemeente Purmerend is dit een succes. Jonge ouders koken gezonder voor zichzelf en hun baby’s. Daar kunnen ouders de eerste 8 weken lang de tas gratis ontvangen. Er wordt nu onderzocht hoe een pilot kan worden opgezet in de gemeente Westerkwartier.


Haakt u aan bij een van de werkgroepen of projecten? Heeft u een fantastisch initiatief dat goed past bij het Voedselakkoord?

De werk- en projectgroepen staan niet vast. Er komen mensen bij en er gaan weer mensen weg. Wilt u aanhaken? U bent altijd welkom! Bijvoorbeeld de werkgroep Voeding, Natuur en Landschap en het project Bij Boer Burger kan wel wat hulp gebruiken.

Neem gerust contact op met Aanjager Voedselakkoord Maarten Groeneveld: info@voedselakkoord.nu


Wat gebeurde er nog meer?

 

Lokale kerstpakketten
De Gebiedscoöperatie heeft voor o.a. de Gemeente Westerkwartier en de Hanzehogeschool Groningen zo’n duizend lokale kerstpakketten samengesteld. Het netwerk dat is ontstaan aan de hand van het Voedselakkoord heeft eraan bijgedragen dat dit ontzettend mooie en diverse pakketten zijn geworden met lokale heerlijkheden. Goede zaak dat dit soort organisaties steeds meer lokaal inkopen!

Nieuwe samenwerkingen
Het blijkt dat elkaar leren kennen en weten van elkaar wat we doen, al tot nieuwe samenwerkingen kan leiden. Er zijn meerdere voorbeelden te noemen. Zo levert De Kippenboer Overgaauw uit Tolbert nu eieren aan de school Terra te Oldekerk. Daar worden de eieren gebruikt bij de kooklessen. En is Bakkerij van Esch met orthomoleculair therapeut Ineke Haisma aan het kijken hoe ze gezondere producten kunnen maken. Allemaal verbindingen die gelegd zijn via het Voedselakkoord.

Lancering Food Innovation Hub
Op vrijdag 24 september verrichtten Henk Staghouwer, gedeputeerde Provincie Groningen, en Elly Pastoor, wethouder gemeente Westerkwartier de lancering van de Food Innovation Hub. De Hub gaat het platform worden waar we kennis delen en krachten bundelen rondom voeding, samen voeden we de food-agenda. De food-agenda laat zien welke activiteiten er zijn en welke activiteiten qua netwerk, subsidieaanvragen of kennis meer aandacht nodig hebben. Hiermee wordt de regio sterker, duurzamer en gezonder. Dit gebeurt met regionale spelers; ondernemers, instellingen, bedrijven, studenten, inwoners en de overheid.

 

Hele fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Team Voedselakkoord Westerkwartier