Derde kooksessie gaat niet door | Terugkoppeling kooksessie 2

Beste betrokkene Voedselakkoord,

Derde kooksessie gaat niet door
Wegens een sterke toename van COVID-19 hebben wij helaas moeten besluiten om de derde kooksessie, gepland op dinsdag 29 september aanstaande in Hotel Aduard, te moeten annuleren. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van de aanwezigen en de naasten om hen heen. Wij willen niet bijdragen aan verdere verspreiding van het Corona-virus.

De derde kooksessie stond in het teken van een terugkoppeling van de resultaten. Wij gaan nu op zoek naar een andere vorm hiervoor en wij houden jullie op de hoogte.

Terugkoppeling tweede kooksessie
Donderdag 24 september vond de tweede kooksessie plaats bij Terra Oldekerk. De avond begon met een inspirerende kickstart door de negen jaar oude Matthijs Baar die gepassioneerd vertelde waarom hij een einde wil maken aan voedselverspilling. In aanloop naar het Voedselakkoord, heeft Matthijs samen met zijn klasgenoten shakes en soepen gemaakt van voedsel uit de supermarkt wat nog goed was maar op de THT-datum zat (was anders weggegooid). Zijn ervaringen en die van zijn klas, over wat je met deze producten kan maken heeft hij met ons gedeeld. Een mooi voorbeeld van een jong persoon die anderen bewust wil maken van duurzaamheid.

Vervolgens schetste Nick Cramer van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) een interessant maar tegelijk confronterend beeld over gedrag en gezondheid in relatie tot voeding. Gedragsverandering is moeilijk. Soms weten we wel dat een andere keuze de gezondere is, maar maken we die keuze dan ook? Met deze boodschap konden de aanwezigen verder gaan in de werkgroepen.

 

De vier werkgroepen gingen uiteen met de chefkoks om verdieping aan te brengen op de reeds geleverde input bij de eerste kooksessie. De kernpijlers werden vertaald naar doelstellingen en enkele groepen hebben zelfs al ambassadeurs aangewezen en bepaald binnen welke sustainable development goals (SDG’s) de doelstellingen vallen.

Om al een beetje inzicht te geven in de uitkomsten van de kooksessies, hierbij per werkgroep een aantal concept doelstellingen die zijn opgesteld. Deze moeten nog SMART geformuleerd worden.


Natuur & Landschap
Kernpijlers: bewustwording, circulair systeem, integrale aanpak, goed verdienmodel, biodiversiteit.

Bewustwording creëren binnen de keten (dit houdt in producent, verwerker en consument) waarom, wat en hoe er in het Westerkwartier voedsel geproduceerd wordt.

De kringlopen binnen het Westerkwartier zoveel mogelijk sluiten en waar reststromen toch ontstaan deze opwaarderen naar hoogwaardige producten voor de regio.

 

Economie & Ketens
Kernpijlers: regionale keten, educatie & bewustwording, verwerking regio/lokaal, gezond voedsel, dorpswinkel.

Binnen vijf jaar weet de consument waar regionaal en gezond voedsel verkrijgbaar is in het Westerkwartier.

50 nieuwe business-2-business verbindingen met elkaars (rest)producten binnen twee jaar.

 

Samen & Gezond
Kernpijlers: inclusief voedselbeleid, gedragsverandering en veranderen van het systeem.

Gezamenlijk een cultuur en omgeving creëren waarin Westerkwartierders langer en gezonder leven (Blue Zone).

Binnen een jaar lokaal voedsel zichtbaar en vindbaar maken voor alle doelgroepen in het Westerkwartier.

Binnen een jaar de verbindende kracht van voeding inzichtelijk maken en concretiseren naar nieuwe verbindingen en/of projecten.

 

Educatie & Bewustwording
Kernpijlers: jongs af aan/ inclusieve samenleving, integrale aanpak, inzicht in keten, educatie op maat, bewustwording / gedragsverandering.

Binnen een jaar gaan 10 basisscholen en VO-scholen met de menukaart werken.

Binnen een jaar wordt er in 10 dorpen samen en gezond gekookt met streekproducten, 2 x per jaar, voor alle leeftijdsgroepen.


 

Bakkerij van Esch, een van de deelnemers aan het Voedselakkoord, verzorgde een heerlijk aardbeienschuitje bij de koffie met lokale aardbeien van Poelman uit Zevenhuizen. Dat smaakte zeer goed! Nu kwamen alleen de aardbeien uit de regio maar de bakker beloofde dat als we een jaar verder zijn minimaal 50% van de ingrediënten uit het Westerkwartier komt. Hiermee gaf Van Esch een mooi voorbeeld in hoe concreet we het willen maken met het Voedselakkoord. Niet alleen mooie woorden op papier, ook actie!

Wij gaan deze informatie samen met de gemeente Westerkwartier verder uitwerken en komen daar op een later moment bij jullie op terug.

Allen bedankt voor jullie geleverde input. Heeft u nog input of vragen, neem gerust contact op via info@voedselakkoord.nu

Nogmaals, de bijeenkomst op 29 september gaat niet door.

 

Ook namens de gemeente Westerkwartier,

Vriendelijke groet,

Hans Bergsma

Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier