Voedselakkoord Westerkwartier

Samen zaaien om structureel te kunnen oogsten!

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk thema. Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven te blijven; de voedselketen is een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument); voedsel zorgt voor leefplezier, verbinding en verbroedering; voedsel is dus een bouwsteen voor samenleven. Kortom, voedsel is voor iedereen belangrijk!

Daarom wil de gemeente Westerkwartier met de mensen met passie voor voedsel in gesprek om samen een voedselakkoord op te stellen. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven.

Tijdens het proces halen we de uitdagingen, urgenties, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen: voedingszorg, transport, duurzaamheid, onderwijs, verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen en buurtsupers. De gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.