Voedsel in het Westerkwartier

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk onderdeel van het College-uitvoeringsprogramma. Voedsel is voor iedereen belangrijk:

  • Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven te blijven;
  • Voedsel is een grondstof voor leefplezier;
  • Voedsel zorgt voor verbinding en verbroedering;
  • Voedsel is dus een bouwsteen voor samenleven;
  • Voedsel is een ingrediënt voor de regionale economie!

De gemeente wil daarom initiatieven op het gebied van voedsel in de breedste zins des woords in kaart brengen. Vervolgens samen met belanghebbenden in de gemeente een visie en koers bepalen en een bijpassend uitvoeringsprogramma vaststellen. Gemeente Westerkwartier steekt tijd en geld in het proces en in de uitvoering en voelt zich verantwoordelijk om, samen met u, voedsel op de kaart te zetten.

Het is een belangrijk en sterk domein in het Westerkwartier al is de keten nog wat versplinterd. Om dit domein toekomstbestendig te houden en te verduurzamen, is er een impuls nodig. Het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.